Tư vấn cách chọn hướng nhà theo tuổi chuẩn xác

20140722012302168 Tư vấn cách chọn hướng nhà theo tuổi chuẩn xác
Thuật phong thủy cũng có cách khắc phục hướng nhà bằng việc trang trí nội thất để giảm cái xấu, tăng cái tốt lên.

Chọn hướng nhà theo phong thủy căn cứ vào vận mệnh của người chủ nhà. Nếu chủ nhà là đàn bà thì chọn hướng theo mệnh của người đàn bà đó, nhưng nếu người đàn bà đó có chồng thì chọn hướng theo chồng. Dù người vợ bỏ tiền ra mua căn nhà đó cũng chọn hướng theo tuổi chồng.

Trong Hán văn chữ phu (chồng) gồm chữ nhị, chữ nhân và chữ tâm. Nhị nhân là hai người, phải có hai người ý hợp tâm đầu kết hợp lại với nhau mới thành chồng vợ.

Sau đây là bảng liệt kê năm sinh, tuổi, mệnh của mỗi người và hướng nhà tốt của họ (từ năm 1900 đến 1999):

Năm Tuổi Mệnh Nam Nữ
1900

1901

Canh Tý

Tân Sửu

Bích thượng thổ Khảm

Ly

Cấn

Kiền

1902

1903

Nhâm Dần

Quý Mão

Kim bạch kim Cấn

Đoài

Đoài

Cấn

1904

1905

Giáp Thìn

Ất Tỵ

Phúc đăng hỏa Kiền

Khôn

Ly

Khảm

1906

1907

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Thiên hà thủy Tốn

Chấn

Khôn

Chấn

1908

1909

Mậu Thân

Kỷ Dậu

Đại trạch thổ Khôn

Khảm

Tốn

Cấn

1910

1911

Canh Tuất

Tân Hợi

Xoa kim xuyến Ly

Cấn

Kiền

Đoài

1912

1913

Nhâm Tý

Quý Sửu

Tang đố mộc Đoài

Kiền

Cấn

Ly

1914

1915

Giáp Dần

Ất Mão

Đại khê thủy Khôn

Tốn

Khảm

Khôn

1916

1917

Bính Thìn

Đinh Tỵ

Sa trung thổ Chấn

Khôn

Chấn

Tốn

1918

1919

Mậu Ngọ