Xem Tuổi Làm Nhà

Tư vấn tuổi làm nhà chuẩn xác trong năm 2014 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

con-ngua Năm sinh dương lịch: 1978 Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ Năm dự kiến khởi công: 2014 Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang ốc Tam tai: Gia chủ sinh năm 1978 cần tránh các năm tam tai: Thân;Dậu;Tuất;. Năm dự kiến xây nhà là năm 2014, như vậy sẽ không phạm

Tư vấn tuổi làm nhà chuẩn xác trong năm 2014 cho người sinh năm 1981 Tân Dậu

tuoi-dau Năm sinh dương lịch: 1981 Năm sinh âm lịch: Tân Dậu Năm dự kiến khởi công: 2014 Phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc: Tam Tai: Gia chủ tuổi Tân Dậu, cần tránh các năm Tam Tai: Hợi; Tý; Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2014 tức năm Giáp

Tư vấn tuổi làm nhà chuẩn xác trong năm 2014 cho người sinh năm 1980 Canh Thân

khi Gia chủ sinh năm 1980 Canh Thân, năm 2014 không phạm tam tai, gặp được Nhì nghi nhưng lại phạm Kim lâu Lục súc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Tuy nhiên nếu gia chủ không chăn nuôi gia súc hay công việc liên quan thì vẫn có thể làm nhà được. Năm

Tư vấn tuổi làm nhà chuẩn xác trong năm 2014 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mù

a-3945-1387936226 Gia chủ sinh năm 1979 Kỷ Mùi năm 2014 không phạm tam tai, Kim lâu nhưng phạm Hoang ốc, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn làm nhà trong năm nay có thể mượn tuổi. Tuy nhiên một số quan điểm khác cho rằng, vẫn tiến hành xây dựng bình thường được

Tư vấn tuổi làm nhà chuẩn xác trong năm 2014 cho người sinh năm 1978 Mậu Ngọ

con-ngua Gia chủ sinh năm Mậu Ngọ 1978 năm 2014 không phạm tam tai, hoang ốc nhưng lại phạm Kim lâu Thân, không nên xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn xây dựng trong năm nay thì nên mượn tuổi. Năm sinh dương lịch: 1978 Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ Năm dự kiến khởi

Tư vấn tuổi làm nhà chuẩn xác trong năm 2014 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

tuoi-dan1 Gia chủ sinh năm 1974 Giáp Dần, năm 2014 không phạm Tam tai, Kim lâu nhưng phạm Hoang ốc, không nên xây dựng sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn xây dựng trong năm nay thì nên mượn tuổi hoặc giải hạn Hoang ốc sau khi nhập trạch. Năm sinh dương lịch: 1974 Năm sinh âm